VVE

Spelen én heel veel leren.

Wij stimuleren de ontwikkeling van jouw kind met VVE-methoden, specifiek gericht op de ontwikkelingsfase van peuters. Met thema’s die aansluiten bij wat zij interessant vinden, werken we aan hun sociale vaardigheden, taal- en rekenontwikkeling en motoriek. Onze methoden stemmen we af met de basisschool waarmee we samenwerken. Zo geef je je kind een goede start op de basisschool.