Pedagogisch beleid

Welbevinden en betrokkenheid maken het verschil.

 

De belangrijkste vraag die we onszelf steeds stellen is: doen we het goed, ook in de ogen van de kinderen? Welbevinden en betrokkenheid vormen samen de bril waardoor we kijken. Kijken door deze bril zegt niet alleen iets over het kind, maar geeft ons onmiddellijke feedback over de impact van onze aanpak. We willen samen opvoeden, in een rijke, uitdagende omgeving, met ruimte voor initiatief, altijd in dialoog. Dit zijn dan ook de pijlers van onze pedagogische visie:

 

Het Pedagogisch werkplan vind je op de website van Korein Kindcentrum de Wentelwiek en is in print inzichtelijk op de locatie.