Introductie

De OR in een notendop

De OR zou ook “activiteitencommissie” of “feestcommissie” kunnen heten. Het is een groep ouders die niet lesgebonden activiteiten organiseert om de kinderen extra plezier op school te bezorgen. De school trekt de kar met hulp van OR leden en ook ouders die niet in de OR zitten. De OR regelt de financiën en houdt het overzicht.

De ouders die in de OR zitten organiseren onder andere de volgende activiteiten:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Carnaval op school en de optocht in het dorp
  • Pasen
  • Avondvierdaagse
  • OR Mysterieuze Activiteit (OMA)

Maar ook andere zaken zoals NL doet (het zaterdagje klussen) en het brigadieren worden door de OR geregeld. De volledige lijst vind je in de kalender.

Om dit allemaal te kunnen doen is geld nodig (dat komt uit o.a. uit de ouderbijdrage en eventuele extra acties), maar ook de inzet van school, ouders die willen helpen en ouders die willen organiseren.

De organisatoren inclusief een dagelijks bestuur in de vorm van een voorzitter, penningmeester en secretaris, vormen de OR. Per jaar zijn er slechts 6 of 7 vergaderingen want het gaat tenslotte om de activiteiten.

Lid zijn van de OR hoeft niet bij organiseren alleen te blijven, maar kan ook betekenen helpen tijdens de activiteiten en daarmee een kijkje achter de schermen kunnen werpen.

 

Zou je ook graag een steentje bij willen dragen om de kinderen een extra leuke tijd te bezorgen? Wil je samen met andere OR leden de organisatie van één of meerdere activiteiten op je te nemen, neem dan contact op. De vergaderingen zijn open dus je kunt dan ook altijd een kijkje nemen hoe het er aan toe gaat. De vergaderdata vind je in de kalender en je kunt ons altijd aanspreken op school of een mailtje sturen naar: ordewentelwiek@eenbes.nl