Documentatie

Formulieren:


Protocollen

  • Klachtenregeling Eenbes
  • Toelichting klachtenregeling Eenbes
  • Pestprotocol
  • Beleid (on)gewenst gedrag
  • Beleid aanname en verwijdering leerlingen
Voor onderstaande protocollen kunt u de schoolgids raadplegen:
  • Hoofdluis
  • Algemene schoolregels en afspraken
  • Verjaardagen en traktaties
  • Gymnastiek en schoolzwemmen
  • Informatie over verzekeringen

Beleidsstukken en schoolgids