Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag

08.30-14.30

Dinsdag

08.30-14.30

Woensdag

08.30-12.30

Donderdag

08.30-14.30

Vrijdag

08.30-12.30

 

 

De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht.

De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen die dat willen kunnen vanaf dat moment rustig naar binnen. In de klas worden zij ontvangen door de juf of meester. Om 8.25 klinkt de tweede bel. Dan gaan ook de andere kinderen naar binnen.  Om 08.30 starten de lessen.

We willen u vragen om na de tweede bel niet meer voor de ramen te blijven staan; de leerkrachten willen graag beginnen met de lessen.

 

Alle groepen hebben op maandag-dinsdag en donderdag een continurooster. Alle kinderen eten in de klas met de vaste overblijfkracht.

Pauze:

Ochtend:

In de ochtendpauze (10.15-10.30 uur) spelen alle groepen samen buiten. De kleuters spelen op een afgeschermd gedeelte van ons schoolplein.

De Wentelwiek heeft een groot en groen schoolplein, dat uitdaagt tot bewegen. Dit wordt door de leerkrachten gestimuleerd en ondersteund door uitdagend spelmateriaal. 

Tijdens de pauzes wordt er gesurveilleerd door alle leerkrachten van de school.

 

Middag:

Alle leerlingen kunnen nadat zij hun lunch hebben opgegegeten buiten gaan spelen. Als het weer buitenspelen niet toelaat, kunnen de leerlingen ook binnen spelen. Er is spelmateriaal aanwezig en onze vaste overblijfkrachten houden toezicht.