Inschrijven

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te (laten) bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school.

 

Op het aanmeldformulier geeft u ook aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Hierna volgt indien nodig een gesprek op school waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

U kunt uw kind aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt en – indien mogelijk – minimaal 10 schoolweken voor de aanvang van de schoolloopbaan. Dat is nodig omdat wij binnen 6 weken een besluit nemen over de aanmelding van uw kind en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden.

 

U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

 

Wennen op school

Ongeveer 6 weken voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt u een brief van de groepsleerkracht met daarin alle informatie voor een goede start. Daarin staat ook vermeld vanaf wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind mag een aantal keer komen wennen in de 6 weken voordat uw kind op onze school begint. 

Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag een stuk minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Wij zorgen graag voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons onderwijs goed kunnen afstemmen op uw kind.

Naar aanleiding van het aanmeldformulier en de informatie van de vorige school, volgt indien nodig een gesprek waarbij we nader ingaan op de ontwikkeling van uw kind. Zo vormen we een breed beeld van wat uw kind nodig heeft en kunnen we goed afstemmen op uw kind. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging. 

 

Als uw kind instroomt vanuit een andere school mag het ook enkele dagdelen meedraaien. Daarvoor maken we met u afspraken.

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.