Meer- en Hoogbegaafdheid

Meer- en hoogbegaafdheid; aanbod in de klas en plusklas

 

Met de invoering van Passend Onderwijs heeft Eenbes Basisonderwijs zich een doel gesteld: passend onderwijs voor alle leerlingen en dus ook voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Eenbes Basisonderwijs heeft daarom besloten de ondersteuning voor hun leerlingen uit te breiden in de vorm van een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan datgene wat deze groep leerlingen nodig heeft.

 

Op elke school zitten leerlingen die hoogbegaafd zijn. Circa 2-5% van de leerlingen is hoogbegaafd. Door middel van een zorgvuldige route brengen we deze kinderen zo zuiver mogelijk in beeld. Niet alle leerlingen die opvallen door hoge testresultaten en een goed leervermogen zijn per definitie hoogbegaafd. Daarnaast worden onderpresteerders moeilijk herkend.

 

Onze visie op meer- en hoogbegaafde leerlingen

 De Eenbesscholen gaan uit van verschillen tussen kinderen. Daarom willen we binnen Eenbesscholen voor alle leerlingen, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen, een passend onderwijsaanbod bieden.

Dit betekent voor de scholen:

  • dat signaleren van meer- en hoogbegaafdheid zorgvuldig en transparant plaatsvindt;
  • dat de lesstof voor deze kinderen compacter gemaakt wordt en verrijkt en verbreed wordt als dat nodig is;
  • dat hoogbegaafde kinderen een speciaal lesaanbod krijgen, door middel van een plusklasochtend in de week, als zij dat nodig hebben.

Doelstelling van de plusklassen

De Eenbes plusklassen willen het volgende aan de hoogbegaafde kinderen bieden:

  • Contact met ontwikkelingsgelijken.
  • Ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen en verhogen van hun welbevinden.
  • Uitdaging betreffende het leerstofaanbod, zodat leerlingen leren leren (leren plannen en leren structureren) en leren samenwerken.

Wilt u meer lezen over onze plusklas? In dit document leest u alles over de signalering, de aanmelding voor de plusklas en de inhoud van het arrangement. Voor ouders en kinderen zijn aan deelname aan de plusklas géén kosten verbonden.