Zorg

Onze leerlingenzorg voldoet aan de volgende uitgangspunten:

• We toetsen met behulp van het CITO- leerlingvolgsysteem in groep 1 tot en met 8.

• In de groepen 1 en 2 gebruiken we het volgsysteem KIJK 1-2 om de ontwikkeling van de kinderen te observeren en te registreren.

• In de groepen 1 t/m 8 gebruiken we het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN om de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en te volgen.

• Bij kinderen die anders scoren dan we van hen zouden mogen verwachten, d.w.z. een lagere score, een hoge score of bijzonderheden op sociaal emotioneel gebied, stellen we vast welke hulp of extra uitdaging nodig is. Dit wordt vastgelegd in een handelingsplan.

• Handelingsplannen worden met ouders, collega’s en indien nodig externe deskundigen besproken.

• Onze lessen zijn zo georganiseerd dat kinderen die specifieke hulp nodig hebben, ook tijdens die lessen te begeleiden zijn.

 

Op de volgende pagina's leest u meer over onze extra ondersteuning en hoe wij die vormgeven. Ook vindt u informatie over Passend Onderwijs en Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Ons zorgplan vindt u hier.