Wereldoriëntatie in de 21e eeuw

Diversiteit; wereldoriëntatie in de 21e eeuw

Op De Wentelwiek werken we in alle groepen aan hetzelfde thema vanuit de methode TopOntdekkers. 

De thema's zijn bepaald vanuit de kerndoelen 'wereld-oriëntatie' (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie)

(Klik hier voor meer informatie over de kerndoelen)

 

Waarom doen we dit? 

Op De Wentelwiek geven we ons onderwijs vorm vanuit onze beloftes. Een heel aantal daarvan hebben betrekking op het aansluiten bij de kansen, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. We willen kinderen kennis meegeven, maar ook een aantal belangrijke vaardigheden.

Onderstaande beloftes komen expliciet terug in de wijze waarop wij wereldoriëntatie vorm geven.

 • Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past
 • We helpen jou ontdekken waar je goed in bent
 • Jij leert bij ons wat je nodig hebt voor nu én voor jouw toekomst
 • Op De Wentelwiek spelen, leren en werken we samen
 • Wij leren je zelfstandig, ondernemend en ontdekkend te zijn
 • Op De Wentelwiek krijg je ruimte voor jouw talent

 

In onze missie stellen we dat we onze leerlingen willen voorbereiden op een toekomst als vindingrijke en betrokken mensen. Dat betekent voor ons dat we in ons onderwijsconcept ook die vindingrijkheid en betrokkenheid moeten stimuleren.

Daarom vinden we het op De Wentelwiek belangrijk dat kinderen samenwerkend en onderzoekend kunnen leren. Door zelf actief met de lesstof bezig te zijn en de lesstof te koppelen aan thema's die betekenisvol zijn voor onze leerlingen, vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen bij de lesstof. Zij worden eigenaar van hun eigen leerproces. 

 

Welke kennis en vaardigheden heeft uw kind nodig als het straks, laten we zeggen in 2032, op de arbeidmarkt komt? Veranderingen volgen elkaar snel op en niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruitziet. Toch bereiden wij uw kind voor op die toekomst. Hoe? Door het thematisch werken zo in te richten dat de competenties van de 21ste eeuw expliciet aan de orde komen:

 • Sociale vaardigheden
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Digitale geletterdheid en mediawijsheid
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Kritisch denken

Wat is TopOntdekkers?

TopOntdekkers is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en burgerschap komen allemaal aan bod. TopOntdekkers laat kinderen de wereld ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs.

 

Kinderen worden met TopOntdekkers uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn; oftewel ondernemend gedrag. Zo bouwen ze zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen en aangeboden (verplichte) vragen. Met TopOntdekkers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht.

 

Doelen

De thema’s uit TopOntdekkers beslaan de kennisdoelen uit het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld‘. Het gaat om de kerndoelen:

- Mens en samenleving

- Natuur en Techniek

- Ruimte               

- Tijd

 

Met TopOntdekkers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). en het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde)

 

TopOntdekkers in de praktijk.

Onze leerlingen werken in groepjes aan opdrachtkaarten. Dat doen we in gemengde groepen. De groepen 6/7 en 8 worden gemengd en werken 3 uur per week aan TopOntdekkers. De groepen 4 en 5 werken 2 uur per week aan TopOntdekkers. Zij werken vanaf januari/februari ook in gemengde groepen. Daarvoor werken ze nog apart (i.v.m. de ICTvaardigheid van groep 4). In de onderbouw (groep 1 t/m 3) wordt gekeken welke kaarten er bij de thema's passen.

Wilt u meer lezen over TopOntdekkers in de praktijk? Klik dan hier.