Afgestemd aanbod

Afgestemd aanbod

In ons schoolplan doen we een aantal beloftes over ons onderwijs aan uw kind.

Enkele daarvan gaan over het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeftes van uw kind.

 

- Je kan bij ons leren op de manier die bij jou past

- We helpen je te ontdekken waar je goed in bent

- Op De Wentelwiek staat jouw ontwikkeling centraal

 

Hier kunt u lezen op welke manier we hier vorm aan geven.

Diversiteit; instrucievakken taal en rekenen

Bij de vakken taal, lezen en rekenen werken we met het directe instructiemodel. We starten en besluiten een les met de hele groep. Daarna begeleidt de leerkracht de kinderen op minimaal drie niveaus:

- Het basisniveau

- Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen

- Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

 

Binnen dit model kunnen alle kinderen zich ontwikkelen in hun eigen tempo en naar hun eigen behoefte.

Sommige leerlingen hebben naast het verlengde niveau extra ondersteuning nodig. Klik hier voor meer informatie over zorgleerlingen. Andere leerlingen gaan juist snel door de leerstof heen dat zij extra uitdaging nodig hebben. Voor deze leerlingen is er het 'levelwerk' en de plusklas.

 

Diversiteit; aansluiten bij onderwijsbehoefte

Sommige leerlingen hebben op het gebied van hun taakaanpak, concentratie, betrokkenheid of hun gedrag extra ondersteuning nodig. Het kan ook zijn dat er sprake is van dyslexie, dyscalculie of een diagnose als AD(H)D of PDD-NOS.

 

We onderzoeken als school welke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte uw kind heeft en of wij als school (eventueel met hulp van anderen) kunnen aansluiten bij deze behoefte(s). Als ouder wordt u hier nauw bij betrokken.

Meer informatie leest u onder het tabblad zorg op onze website.