Onderwijs

Ons onderwijs

Onze beloftes

Op De Wentelwiek hebben we in ons schoolplan een aantal beloftes geformuleerd. Deze beloftes geven richting en vorm aan ons onderwijs.

  • Jij kunt bij ons leren op de manier die bij jou past
  • We helpen jou ontdekken waar je goed in bent
  • Wij zijn trots op jou
  • Jij leert bij ons wat je nodig hebt voor nu én voor jouw toekomst
  • Bij ons op school kun je veilig spelen, leren en werken
  • Op De Wentelwiek spelen, leren en werken we samen
  • Wij leren je zelfstandig, ondernemend en ontdekkend te zijn
  • Op De Wentelwiek krijg je ruimte voor jouw talent
  • Op De Wentelwiek staat jouw ontwikkeling centraal
  • Wij zijn open, transparant en hebben respect voor elkaar

 

Ons onderwijs

Op onze school werken we vanuit het jaarklassen-systeem; de leerlingen vormen met leerlingen van hun eigen leeftijd een groep. Het werken met het jaarklassen-systeem stelt ons in de gelegenheid om, met name bij de vakken taal, lezen en rekenen, uitstekende instructie te geven en te differentiëren in drie niveaus.

We werken met moderne methodes. De methodes zijn voor ons geen doel op zich; ze zijn een hulpmiddel voor de leerkracht en dienen als ondersteuning bij het aanbieden van de lesstof. de leerkracht maakt keuzes voor de groep. Dit doet hij/zij op basis van zijn kennis van de kerndoelen voor het onderwijs en de leerlijnen van elk vak.

Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van ICT-hulpmiddelen in de klas; de leerlingen maken onder andere gebruik van laptops met digitale oefenstof en in alle lokalen heeft de leerkracht de beschikking over een modern digibord.

Naast de instructievakken (taal, lezen en rekenen) en de vakken op het gebied van wereldoriëntatie (biologie/natuur, aardrijkskunde en geschiedenis) besteden we veel aandacht aan de creatieve vakken en muziekonderwijs.

 

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen leren 'samen te zijn en samen te werken' Dit doen we o.a. door coöperatieve werkvormen in te zetten tijdens de (taal- en reken-) lessen en door het samen spelen tijdens de pauze te stimuleren. Tijdens de lessen wereldoriëntatie werken de leerlingen in groepjes aan thema's vanuit de methode TopOndernemers. Vieringen en festiviteiten worden gezamelijk beleefd in onze mooie aula.

 

We besteden veel aandacht aan gezondheid en bewegen; leerlingen sporten intensief tijdens de gymlessen. Daarnaast dagen we de leerlingen uit om ook in de pauzes actief te spelen, zo wordt er in de pauzes onder andere gehockeyed en gevoetbald. Ons schoolplein is groot en groen en daagt uit tot bewegen! Ook nemen we deel aan diverse sporttoernooien.

 

We hanteren een tractatiebeleid en onze leerlingen krijgen 'les' over gezondheid en gezonde voeding. We vinden het daarom ook belangrijk dat kinderen een gezond pauzehapje (bij voorkeur fruit) en een gezonde lunch meenemen naar school.