Over de school

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt op school. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Als het zich prettig voelt, zal dat positieve effecten hebben op de onderwijsresultaten. Wij hechten veel waarde aan een pedagogisch klimaat waarin wederzijds respect, veiligheid en een goede en open omgang met elkaar centraal staan. 

 

Wij zijn een kindcentrum die ambitie heeft om voor onze leerlingen de basis te leggen voor een leven lang leren en voor een toekomst als vindingrijke, actieve en betrokken mensen.


Wij bieden onderwijs waar iedere leerling uitgedaagd wordt om tot de beste resultaten te komen; ieder op zijn eigen niveau en rekening houdend met de verschillende leerstijlen van onze leerlingen.
We bieden een leeromgeving die zich kenmerkt door structuur en duidelijkheid, hierdoor creëren we een veilige leeromgeving. Daarnaast is er veel aandacht voor creativiteit en de (lichamelijke en emotionele) gezondheid van onze leerlingen. 
Wij zoeken actief de samenwerking met ouders.

 

Op onze school vinden we dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn talenten. Daarom denken we in kansen en in oplossingen, óók als uw kind iets extra's nodig heeft.

 

In ons jaarplan kunt u lezen waar wij dit schooljaar aan werken.

Op de pagina's 'onderwijs' en 'kwaliteit' kunt u verder lezen over de inhoud van ons onderwijs.