Ouderbetrokkenheid

Observatiegesprekken/Oudergesprekken/Rapporten

Bij het peuterwerk en kinderopvang vinden er twee keer per jaar observatiegesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken de pedagogisch prefessionals met u over de ontwikkeling van uw kind.

 

Op de basisschool zijn er in oktober en rond de de rapporten oudergesprekken. Op deze momenten krijgt u de kans om het welzijn, de ontwikkeling en resultaten uw kind met de groepsleerkracht te bespreken. Voor deze oudergesprekken kunt u zelf intekenen. Bij de eerste twee oudergesprekken zien we u graag op school, of zoals nu online, het derde oudergesprek is facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. Uiteraard bevelen we dit van harte aan!

In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, neemt de leerkracht het initiatief en wordt u uitgenodigd.

Nieuwsbrief

Meerdere malen per jaar ontvangt u "de nieuwsbrief". Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze nieuwsbrief wordt ook op de website en in de basisschool app geplaatst.

Facebook

De foto’s en publicaties op onze  facebook pagina zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s van activiteiten die wij ondernemen; Facebookpagina Kindcentrum de Wentelwiek

Wentelwiek App

Basisschool

Met de Wentelwiek app blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Doordat u de belevenissen van uw kind nu beter kunt volgen, kunt u gericht vragen stellen en is er meer om samen over te kletsen. U download deze app via de app-store, genaamd ‘Basisschool App’ van het bedrijf Concapps B.V. U kunt zelf uw inloggegevens via de app aanvragen. 

 

Kinderopvang 

Het Ouderportaal van Flexkids is het centrale communicatiekanaal van Korein. Hier kun jij als ouder alle belangrijke informatie inzien, zoals je facturen, foto’s van de dag van jouw kind en het aantal ruiluren dat je hebt opgebouwd. Dit opbouwen gaat supereenvoudig; je kunt jouw kind via het Ouderportaal afmelden wanneer jullie bijvoorbeeld op vakantie zijn. En wil je contact met de pedagogisch medewerkers op de groep van jouw kind? Stuur ze dan eenvoudig een berichtje via het Ouderportaal 'Kinderopvang app