Missie, visie

Het is van groot belang dat uw kind zich thuis voelt binnen het kindcentrum. De basis voor het leren ligt in het welbevinden van uw kind. Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. En daaraan bijdragen vinden we onze belangrijkste taak. Zelfvertrouwen – dát is het mooiste wat we hen kunnen geven. Door een warme sfeer te creëren waarin ieder kind zichzelf kan zijn. Door hun nieuwsgierigheid te prikkelen in een uitdagende omgeving. We geven jouw kind de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen en samen te lachen. Een keer te vallen en weer op te staan. 

Dit zijn wij:

Betrokken

Op de Wentelwiek zijn we trots op ieder kind; op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. Een luisterend oor en een helpende hand horen daar bij. We hebben steeds een open houding, naar de leerlingen, naar ouders en naar elkaar.

Professioneel

De kinderen vormen voor ons het middelpunt van het kindcentrum. We stemmen af op hun verschillende onderwijsbehoeftes. Onze leerkrachten verstaan hun vak.

We vinden het belangrijk dat ieders mening telt en dat we kunnen leven en leren in een open sfeer. Met u als ouders vormen wij een team rondom uw kind.

Leeromgeving

Een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een sfeer van openheid en vertrouwen. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en we spreken elkaar daarop aan.

Zelfbewust

Bij ons binnen het kindcentrum is niemand te jong of te oud om te leren of te veranderen; we leren van onze ervaringen. We zijn helder, duidelijk, en transparant. We staan open voor de mening van anderen en doen dit vanuit respect en positiviteit.

We hechten veel waarde aan gezond gedrag; op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Sport, bewegen en gezonde voeding vinden we belangrijk.

Inspirerend

We werken met moderne methodes en prikkelende, coöperatieve werkvormen. Leerlingen worden uitgedaagd om samenwerkend te leren en zelf te ontdekken. Onze leerkrachten weten de leerlingen te enthousiasmeren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Vernieuwend

De Wentelwiek is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen, stimuleren en aansluiten bij onze leerlingen.